Grote tanks

installaties van tanks

Vanaf 25 m3 tot 70 m3

Grote tanks

EELIX-tanks hebben ruime ervaring met opslag

Zelfs de gevaarlijkste producten: natriumloog, natriumhypochloriet, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, waterstofperoxide, fluorwaterstofzuur, ijzerchloride, aluminiumsulfaat, formaldehyde, gebruikte baden voor oppervlaktebehandeling, gedemineraliseerd water, osmosewater, industrieel water, spoelwater, enz.

Tanks met een groot volume worden vaak gebruikt in de aardolie- en chemische industrie, alsook in de landbouw, de voedselproductie en de drinkwaterdistributie. Ze worden ook gebruikt in afvalwaterbehandelingssystemen en bij de productie van biogas.

Grote tanks

Er zijn verschillende soorten tanks met een groot volume

  • Cilindrische tanks : Deze komen het meest voor en zijn meestal tonvormig. Zij kunnen verticaal of horizontaal zijn en worden vaak gebruikt om vloeistoffen op te slaan.
  • Ondergrondse tanks: Zij worden ondergronds begraven en worden gewoonlijk gebruikt voor de opslag van grote hoeveelheden vloeistoffen, zoals water of olie.

 

tanks met een groot volume
big tanks

EELIX

Anticiperen op risico’s en een optimale oplossing ontwerpen?