Opslagtanks
regenwater

tanks installaties

Regenwater opvangen en opslaan

EELIX

Reservoirs voor regenwater

Reservoirs voor regenwater zijn reservoirs die worden gebruikt om regenwater van daken of andere ondoordringbare oppervlakken op te slaan. Hiermee kan regenwater worden opgevangen en gebruikt voor huishoudelijke doeleinden, zoals het besproeien van de tuin of het schoonmaken van het huis, of voor irrigatie van velden en tuinen.

Les cuves de stockage d’eau de pluie peuvent être fabriquées dans une variété de matériaux, tels que l’acier, le plastique, le béton ou le bois, et peuvent être conçues de différentes manières pour répondre aux besoins spécifiques de l’application. Elles peuvent être enterrées sous terre, installées à l’extérieur de la maison ou intégrées dans la maison elle-même.

Het is belangrijk een geschikte regenwateropslagtank te kiezen in functie van de hoeveelheid op te slaan regenwater, de beschikbare ruimte en het budget. Bovendien is het van essentieel belang dat de tank goed wordt onderhouden en regelmatig wordt gereinigd om elk risico van verontreiniging door regenwater te voorkomen.

Reservoirs voor regenwater

Les avantages des cuves de stockage d’eau de pluie

Il existe plusieurs avantages à utiliser des cuves de stockage d’eau de pluie :

  • Waterbesparing: Het gebruik van regenwater kan het drinkwaterverbruik verminderen, wat kan leiden tot besparingen op de waterrekening.
  • Bescherming van het milieu : Het gebruik van regenwater kan de vraag naar drinkwater verminderen, wat kan bijdragen tot het behoud van watervoorraden en de bescherming van lokale ecosystemen.
  • Onafhankelijkheid van drinkwaternetten : Door regenwater te gebruiken, bent u minder afhankelijk van het drinkwatersysteem en hebt u een extra waterbron in geval van storingen.

 

 

regenwater

EELIX

Onze opslagtanks voor regenwater

Ondergrondse tank

Bovengrondse tank

regen

EELIX

Anticiperen op risico’s en een optimale oplossing ontwerpen?