Tankinspectie

Profielwikkeltanks

De veiligheid en duurzaamheid van industriële installaties garanderen

EELIX

Tankinspectie

Inspectie is noodzakelijk om de toestand van de tanks te controleren en ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de vereiste veiligheids- en kwaliteitsnormen.  

Deze procedure is essentieel om de veiligheid en de betrouwbaarheid van de installaties te garanderen en eventuele ongevallen of schade te voorkomen. Om de veiligheid van mens en milieu en de duurzaamheid van industriële installaties te waarborgen.

 

 

inspectie van tanks

EELIX produceert en levert niet alleen oplossingen voor chemische opslag, maar biedt ook een volledige installatie- en inspectieservice.

TANKINSPECTIE

Problemen opsporen

Tankinspectie is een proces waarbij de toestand en werking van chemische en corrosieve opslagtanks wordt gecontroleerd.

Het doel ervan is problemen of gebreken die de veiligheid of integriteit van de tanks kunnen aantasten, op te sporen en te corrigeren. Er zijn verschillende soorten tankinspecties, waaronder :

Visuele controle

Dit is een inspectie waarbij een spiegel of een camera wordt gebruikt om de toestand van de tank en de toebehoren te controleren.

Ultrasone inspectie

Dit is een inspectie met behulp van een ultrasoon apparaat dat geluidsgolven met een hoge frequentie door het schip stuurt. Deze golven worden gereflecteerd door de verschillende materiaallagen en maken het mogelijk gebreken in het vat op te sporen.

Radiografische inspectie

Dit is een inspectie met behulp van een röntgenapparaat dat röntgenstralen door het schip stuurt. De röntgenstralen worden geabsorbeerd door de verschillende lagen materiaal en maken het mogelijk gebreken in het vat op te sporen.

Regelmatige inspectie van de tanks wordt aanbevolen om de goede werking ervan en de veiligheid van de werknemers en het milieu te waarborgen.

Deze inspecties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen overeenkomstig de geldende regels en voorschriften.

tankinspectie

Verlengt de levensduur van uw tank met meerdere jaren

EELIX-opslagoplossingen kunnen worden gespecificeerd met een levensduur tot 30 jaar, om een lange en probleemloze levensduur te garanderen. Wij voeren ook inspecties en conformiteitsonderzoeken uit op plastic tanks

PM86 adviseert regelmatige visuele inspecties van tanks/balken en leidingen gedurende de gehele levensduur.

Inspectie vóór het einde van de ontwerplevensduur kan de levensduur van uw tank met enkele jaren verlengen.

horizontale opslagtank

EELIX

Anticiperen op risico’s en een optimale oplossing ontwerpen?